top of page

ABOUTUS

UBG Media

ยูบีจี มีเดีย เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจร ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สื่อดิจิตอล จอภาพ LED รวมถึงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดพร้อมรองรับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเติบโตและพัฒนาสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทางบริษัทฯ มีหลักในการทำงานในลักษณะ “คู่คิด-คู่ค้า” พร้อมกับแนวคิด “One-Stop-Services” ซึ่งลูกค้าจะสามารถสร้างงานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบ Out-Of-Home Media ได้ในที่เดียว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งฝ่ายขายและฝ่ายปฎิบัติการ

bottom of page